• 090-952-0441
  • imp@impressionconsult.com

IMP-TOUR

สายลึก

การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ออกไปเข้าใจประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่นอย่างลึกซึ้ง พร้อมดื่มด่ำไปกับความสุนทรีย์ของศิลปะ และสถาปัตยกรรมที่บ่งบอกถึงที่มาและเหตุการณ์สำคัญของที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงสมัย บนพื้นฐานของการเดินทางอย่างรับผิดชอบด้วยจิตสำนึกในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมไปพร้อมกัน

โปรแกรมทัวร์

เมืองเก่าน่าน น่าน

ดื่มด่ำประวัติศาสตร์เมืองเก่าน่าน

1679759659680

เมืองเก่าตะกั่วป่า พังงา

ทอดน่องท่องเมืองเก่า ซึมซับวัฒนธรรม เปอรานากัน ตะกั่วป่า

ย่านเมืองเก่าภูเก็ต ภูเก็ต

สัมผัสเสน่ห์เมืองเก่า เล่าความหลัง เมืองทุ่งคา ภูเก็ต

เมืองเก่าเพชรบุรี เพชรบุรี

เที่ยวลึกซึ้งเคล้าประวัติศาสตร์ ย่านเมืองเก่า เพชรบุรี

ลูกค้าของเรา

IMP-TOUR

Call Center – 090-952-0441