• 090-952-0441
  • imp@impressionconsult.com

อโรคยา เวลเนส ศาลา

บุรีรัมย์

  • บำรุงสุขด้วยกัญชา ณ เพลาเพลิน สร้างสุขภาพดีด้วยแพทย์ทางเลือก

เกี่ยวกับเส้นทาง

  • “ฮีโร่สายสุขภาพ” ชวนทุกคนมารู้จักกัญชา พืชเศรษฐกิจที่ถูกผลักดันให้เป็นโอกาสใหม่ของเกษตรกรไทยโดยสามารถนำบางส่วนมาใช้ในทางการแพทย์ และแปรรูปออกมาเป็นของกินของใช้ ทั้งหมดนี้ที่วิสาหกิจชุมชนศูนย์กลางการพัฒนาสมุนไพรเพลาเพลินเพื่อชุมชนจ.บุรีรัมย์ แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและเป็นศูนย์กลางพัฒนาสมุนไพร ต้นแบบการผลิตและเผยแพร่ความรู้การปลูกกัญชาให้แก่ผู้สนใจแบบใกล้ชิด นอกจากนี้ วิสาหกิจชุมชนฯ เพลาเพลินยังเป็นศูนย์สุขภาพองค์รวมทั้งแพทย์แผนไทยประยุกต์ แผนจีน และแผนบูรณาการ ให้บริการการบำบัดกายและใจใน อโรคยา เวลเนส ศาลา (Arokaya Wellness Sala) โดยใช้สมุนไพรและผักปลอดสารจากแหล่งปลูกของชุมชนในพื้นที่ การันตีความปลอดภัยและสร้างรายได้ให้สังคมยั่งยืนไปพร้อมกับฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม

เที่ยวคาร์บอนต่ำ ตามสไตล์ฮีโร่สายสุขภาพ

กิจกรรมท่องเที่ยวไฮไลท์

กิจกรรมคาร์บอนต่ำ

เส้นทางท่องเที่ยวทั่วไป

(เที่ยวทั่วไปในจังหวัดบุรีรัมย์)

เส้นทางคาร์บอนต่ำ

(บำรุงสุขด้วยกัญชา ณ เพลาเพลิน สร้างสุขภาพดีด้วยแพทย์ ทางเลือก)

เฉลี่ยต่อคนอยู่ที่ 5.9431 กิโลคาร์บอนเทียบเท่า

แนะนำที่พัก

ซ่องทางการติดต่อ

  • ผู้ติดต่อ: วิสาหกิจชุมชนศูนย์กลางการพัฒนา
  • สมุนไพร รเพลาเพลินเพื่อชุมชน
  • ที่อยู่: 252 ถนนคูเมือง เทศบาลเมืองบุรีรัมย์
  • จังหวัดบุรีรัมย์ 31190
  • เบอร์: 092 504 2565

IMP-TOUR

Call Center – 090-952-0441