• 090-952-0441
  • imp@impressionconsult.com

แผนการเดินทาง

ทัวร์เกาหลี JEJU ( 4 วัน 3 คืน )

  • วันที่ 1 พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ – ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ
  • วันที่ 2 ถนนกังหันชินซางวินด์มิล – แหลมซงอัคซาน หรือ SUMOKWON PARK – ทุ่งดอกเรป–วัดซันบัง โพมุนซา – ไร่ชาเขียวโอซุลล็อค
  • วันที่ 3 ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง – นั่งรถไฟเที่ยว ECOLAND – หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ – ภูเขาไฟซองซาน อิลจุลบง – ชายหาดโขดหิน ควังชีกี หรือ ถนนคาชีรี
  • วันที่ 4 ศูนย์แสดงชุดเครื่องนอนSESA LIVING -ถนนสายรุ้งเชจู – ซุปเปอร์มาร์เก็ต ละลายเงินวอน – ชายหาดอีโฮเทอู – ร้านค้าปลอดภาษี LOTTE DUTY FREE – ช้อปปิ้งในดาวน์ทาวน์

IMP-TOUR

Call Center – 090-952-0441