• 090-952-0441
  • imp@impressionconsult.com

มนต์เมืองเหนือ ณ เชียงใหม่

วันที่ 1

วันที่ 2

วันที่ 3

แผนการเดินทาง

มนต์เมืองเหนือ ณ เชียงใหม่ ( 3 วัน 2 คืน)

  • วันที่ 1 : สนามบินเชียงใหม่ หรือ สถานีขนส่ งช้างเผือก (บขส.) – นมัสการหลวงพ่อทันใจ ณ วัดพระธาตุดอยคา – วัดพระธาตุดอยสุเทพ – อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย – วันนิมมาน
  • วันที่ 2 : ดอยม่อนแจ่ม – CHAPULIN FOOD & CAFÉ – วัดอุโมงค์ – วัดโลกโมฬี – วัดพระสิงห์– อิสระเดินชม ถนนคนเดิน
  • วันที่ 3 : บ่อน้ำพุร้อนสันกำแพง – ร้านขายของฝากวนัสนันท์– สนามบินเชียงใหม่ หรือ สถานีขนส่งช้างเผือก (บขส.)

IMP-TOUR

Call Center – 090-952-0441